Familiengeld

Od 1 sierpnia 2018 rodzicom posiadającym dzieci w wieku od 13-go do 36-go miesiąca życia przysługuje wypłata comiesięcznego świadczenia o charakterze socjalnym, które nosi nazwę Familiengeld. Zmieniło ono wcześniejszą swoją formę z Betreuungsgeld na Familiengeld kontynuowane jest po zakończeniu pobierania zasiłku Elterngeld.

Świadczenie to obowiązuje w Landzie Bayern i przysługuje na dzieci zamieszkałe w Unii Europejskiej. Tym samym zasiłek ten może otrzymać rodzic pracujący w Niemczech a posiadający dziecko w Polsce.

 

Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego dla rodziców wynosi minimum 250 Euro na pierwsze i druge dziecko i 300 Euro  na trzecie i kolejne dzieci. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest opieka nad dzieckiem sprawowana przez rodzica w jego gospodarstwie domowym jednak dziecko może przebywać w żłobku, przedszkolu lub podobnej tego typu jednostce. Natomiast jeśli oboje rodzice pracują, a dziecko znajduje się pod opieką dziadków, to także w tym przypadku rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują na dzieci będące w wieku od roku do lat trzech, co oznacza, że dziecko nie może mieć mniej niż trzynaście miesięcy i nie więcej, niż trzydzieści sześć miesięcy. Zasiłek opiekuńczy można pobierać, jeżeli rodzice otrzymują już zasiłek rodzinny Kindergeld. Wypłata jednego świadczenia nie wyklucza wypłaty drugiego. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypłaty zasiłku rodzicielskiego Elterngeld.

Jeżeli rodzic pobiera już zasiłek rodzicielski Elterngeld na dziecko od momentu urodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwunastego miesiąca (względnie czternastego) to nie otrzyma jednocześnie wraz z wypłatą Elterngeld zasiłku Familiengeld. Może dopiero po ustaniu prawa do zasiłku rodzicielskiego otrzymać nowy w postaci Familiengeld. Zasiłek opiekuńczy jest niejako kontynuacją Elterngeld, co odzwierciedlenie znalazło w przepisach prawnych, gdyż oba świadczenia reguluje ta sama ustawa.

 

W ramach opieki nad dzieckiem świadczenie można pobierać maksymalnie przez 22 miesiące, tj. pomiędzy piętnastym a trzydziestym szóstym miesiącem życia dziecka. W przypadku posiadania bliźniaków świadczenie jest wypłacane podwójnie, a w przypadku posiadania trojaczków wypłaca się je potrójnie.

 

Rodzice mogą zarabiać bez ograniczeń. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest bowiem niezależnie od wysokości zarobków wnioskodawcy. Świadczenie otrzyma zarówno osoba zarabiająca kilkaset Euro, jak i milioner. Jedynymi warunkami do spełnienia to posiadanie dziecka w odpowiednim wieku, tj. do lat trzech, które wychowuje się w swoim gospodarstwie domowym.

Nie jest już istotne tak jak w przypadku wcześniejszego zasiłku Betreuungsgeld czy rodzice dziecka umieścili je w żłobku, przedszkolu lub podobnej jednostce, gdzie nad ich pociechą sprawowana byłaby opieka.

 

Prawo do otrzymania zasiłku z automatu mają rodzice, którzy pobierali wcześniej Elterngeld, tak więc wypłata Familiengeld następuje automatycznie z urzędu. Gdyby jednak nie pobierano wcześniej zasiłku Elterngeld należy złożyć stosowny wniosek o wypłatę świadczenia. W takiej sytuacji złożenie dobrze przygotowanego wniosku stanowi podstawę do wypłacenia osobom uprawnionym zasiłku Familiengeld. Kto zatem posiada dziecko znajdujące się poniżej 3-go roku życia, ten powinien niezwłocznie zacząć kompletować dokumenty niezbędne do przedłożenia instytucji zajmującej się wypłatą świadczenia.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © arbeitsamt.pl

Źródło