Stawki wynagrodzenia minimalnego

Budownictwo

(bez dekarstwa i montażu rusztowań)

 • Pomocnik i pracownik wykwalifikowany:

wschodnie Niemcy: 9,75 €

od 1. stycznia 2012: 10,00 €,

od 1. stycznia 2013: 10,25 €

 • Pomocnik:

zachodnie Niemcy i Berlin: 11,00 €

od 1. stycznia 2012: 11,05 €

2013- bez zmian

 • Wykwalifikowany pracownik

Berlin: 12,85 €

od 1. stycznia 2012: 13,25 €

od 1. stycznia 2013: 13,55 €

 • Wykwalifikowany pracownik

zachodnie Niemcy: 13,00 €

od 1. stycznia 2012: 13,40 €

od 1. stycznia 2013: 13,70 €

Dekarstwo

 • 11,00 € (w całych Niemczech)

od 1. stycznia 2013: 11,20 €

Branża elektryczna

 • od 1. stycznia 2012: 8,65 € na wschodzie Niemiec, 9,80 € na zachodzie Niemiec
 • od 1. stycznia 2013: 8,82 € (wschodnie Niemcy), 9,90 € (zachodnie Niemcy)

Prace wydobywcze w kopalniach węgla kamiennego

 • Pracownik fizyczny, górnik: 11,17 €

od 1. listopada 2011: 11,53 €

 • Górnik i pracownik wykwalifikowany:  12,41€

od 1. listopada 2011: 12,81€

Sprzątanie budynków

 • Czyszczenie wnętrz i regularne sprzątanie:

od 1. stycznia 2012: 8,82 € a od 1. stycznia 2013: 9,00 € w zachodnich Niemczech

od 1. stycznia 2012: 7,33 € a od 1. stycznia 2013: 7,56 € we wschodnich Niemczech

 • Mycie okien i czyszczenie elewacji: 11,33 € na zachodzie i 8,88 € na wschodzie

Malarstwo i lakiernictwo

 • Czeladnik: 11,25 € (tylko w starych Landach i Berlinie)
 • Pomocnicy: 9,50 € (w całych Niemczech)

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

 • od 1. stycznia 2012: 8,75 € a od 1. lipca 2013: 9,00 € w zachodnich Landach
 • od 1. stycznia 2012: 7,75 € a od 1. lipca 2013: 8,00 € we wschodnich Landach

Służby bezpieczeństwa

 • Od 1. marca 2012 obowiązują stawki minimalne w wysokości od 7,00 € do 8,75 €.
 • Od 1. stycznia 2013 powinny one wzrosnąć do kwoty od 7,50 € do 8,90 €.

Usługi pralnicze

 • 7,51 € na zachodzie Niemiec
 • 6,36 € we wschodnich Niemczech

Gospodarka odpadami włącznie z czyszczeniem ulic oraz zimowym utrzymaniem dróg

 • 8,24 € (w całych Niemczech)
 • Od 1. września 2011: 8,33 €

Praca tymczasowa

 • 7,89 € na zachodzie Niemiec; 7,01 € we wschodnich Niemczech
 • Od 1. listopada 2012: 8,19 € (zachód) ewentualnie 7,50 € (wschód)