Wysokość Kindergeld

Niemiecki Kindergeld ze względu na wypłacane stawki finansowe jest jednym z najwyższych zasiłków rodzinnych na świecie. W mało którym kraju są wypłacane rodzicom tak duże pieniądze, jak właśnie w Niemczech.

Odkładając pieniądze otrzymywane na dzieci, można zebrać ogromną sumę wynoszącą w zależności od liczby posiadanych dzieci od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy Euro.

Od urodzenia do zakończenia studiów dziecka jego rodzice otrzymają na nie co najmniej 55.200 Euro. Jest to kwota pieniędzy, która zapewni dobry start dziecka w dorosłe życie.

Wystarczy złożyć wniosek !

 

Miesięcznie kwota Kindergeld wynosi :

na jedno dziecko 188 Euro

na dwójkę dzieci 376 Euro

na trójkę dzieci 570 Euro

na każde następne dziecko +219 Euro


Rocznie kwota Kindergeld wynosi :

na jedno dziecko 2.256 Euro

na dwójkę dzieci 4.512 Euro

na trójkę dzieci 6.840 Euro

na każde następne dziecko +2.628 Euro


W ciągu 18 lat Kindergeld wyniesie :

na jedno dziecko 40.608 Euro

na dwójkę dzieci 81.216 Euro

na trójkę dzieci 123.120 Euro

na każde następne dziecko +47.304 Euro


W ciągu 25 lat Kindergeld wyniesie :

na jedno dziecko 56.400 Euro

na dwójkę dzieci 112.800 Euro

na trójkę dzieci 171.000 Euro

na każde następne dziecko +65.700 Euro