Pakiet świadczeń

Rodzicom zarobkującym w Niemczech przysługuje wiele świadczeń pieniężnych na dzieci o charakterze socjalnym, o których wypłacenie warto złożyć wniosek.

 

Świadczenia socjalne na dzieci w Niemczech :

Kindergeld – zasiłek rodzinny

Kinderzuschlag – dodatek na dzieci

Elterngeld – rodzicielskie

Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński

Landeserziehungsgeld – zasiłek wychowawczy

Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy

 


Miesięczna kwota świadczenia wypłacana na 1 dziecko :

Kindergeld od 194 Euro do 225 Euro

Kinderzuschlag 140 Euro

Elterngeld od 300 Euro do 1800 Euro

Mutterschaftsgeld do 390 Euro

Landeserziehungsgeld od 150 Euro do 300 Euro

Betreuungsgeld od 100 Euro do 150 Euro