USŁUGI

ZASIŁKI NA DZIECI
- KINDERGELD (zasiłek rodzinny)
- ELTERNGELD (zasiłek rodzicielski)
- BETREUUNGSGELD (zasiłek opiekuńczy)
- LANDESERZIEHUNGSGELD (zasiłek wychowawczy)
- KINDERZUSCHLAG (dodatek na dzieci)
- MUTTERSCHAFTSGELD (zasiłek macierzyński)
- FAMILIENBEIHILFE (zapomoga rodzinna w Austrii)

ZASIŁKI EMERYTALNE I SOCJALNE

- EMERYTURY
- RENTY
- PFLEGEGELD (zasiłek pielęgnacyjny)
- INSOLVENZGELD (zasiłek upadłościowy)
- KURZARBEITERGELD (zasiłek za skrócony czas pracy)
- EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS
- TRANSFERKURZARBEITERGELD   
- ARBEITSLOSENGELD I (zasiłek dla bezrobotnych pierwszego stopnia)
- ARBEITSLOSENGELD II (zasiłek dla bezrobotnych drugiego stopnia)
- WOHNGELD (zasiłek mieszkaniowy)
- SOZIALGELD (zasiłek socjalny)

ODSZKODOWANIA ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

- ULAK
- BUAK

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

- GEWERBE (samo-zatrudnienie)
- REJESTRACJA
- ZWOLNIENIA
- ROZLICZENIA

PRYWATNE POŚREDNICTWO PRACY
- REJESTRACJA AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY (Leihfirma)
- ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY (Arbeitnehmerüberlassung)
- UMOWY NA WYPOŻYCZANIE PRACOWNIKÓW
- UMOWY POMIĘDZY PRACODAWCAMI A PRACOWNIKAMI

SZKOLENIA W ZAKRESIE NIEMIECKIEGO PRAWA PRACY
- SZKOLENIA PERSONELU ADMINISTRACYJNEGO LEIHFIRMY
- SZKOLENIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW PRACODAWCÓW

SUPPORT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
- DOSTOSOWYWANIE FIRM DO NIEMIECKICH WYMOGÓW PRAWNYCH
- WSPARCIE WEJŚCIA POLSKICH PRACODAWCÓW NA RYNEK NIEMIECKI