Zakaz palenia w miejscu pracy

Jeżeli w zakładzie pracy został wprowadzony zakaz palenia, to wielokrotne złamanie tego zakazu przez pracownika może spowodować uzasadnione wypowiedzenie pracy.

Dotyczy to także pracowników o długim stażu pracy, jeśli nie reagowali oni na wcześniejsze polecenia pracodawcy. Pracodawca w takiej sytuacji musi poinformować pracownika o tym, że jeżeli nie będzie przestrzegał zakazu palenia w miejscu pracy, to zostanie zwolniony. Jeśli pracownik faktycznie nadal będzie palił w pracy, to pracodawca może go zwolnić.

Warto zatem zorientować się, czy w pracy wisi tabliczka z napisem Rauchverbot (zakaz palenia). Pracodawca musi taką tabliczkę umieścić w zakładzie pracy, aby zakaz obowiązywał.

Podstawa prawna:
LAG Köln, Urteil vom 1. 8. 2008, Az. 4 Sa 590/08

 

Wypowiedzenie pracy przez pracownika

Raz złożone pracodawcy wypowiedzenie pracy jest dla obu stron wiążące. Gdyby nawet pracownik chciał po kilku dniach je wycofać, to i tak nie zmienia to faktu, że wypowiedzenie jest skuteczne.

Pracownik składający wypowiedzenie musi w wypowiedzeniu określić i opisać powód, dla którego chce zakończyć stosunek pracy. Jest to obowiązek, który decyduje, czy wypowiedzenie jest ważne.

Gdyby w wypowiedzeniu nie było wzmianki o powodach wypowiedzenia, to błąd ten może pracownika drogo kosztować, np. utratą zaległego wynagrodzenia.

Prawo definiuje powód wypowiedzenia jako ważny powód. Dlatego pracownik zawsze musi dobrze umotywować swoją decyzję. Motywem może być przykładowo nieregularna wypłata pensji.

Podstawa prawna:
BAG, Urteil vom 12. 3. 2009, Az. 2 AZR 894/07

 

Wypowiedzenie pracy nieletniemu

Jeżeli pracodawca wypowiada w Niemczech pracę osobie nieletniej, to stosowne pismo musi doręczyć rodzicom nieletniego.

Najlepiej sporządzić wypowiedzenie w dwóch jednakowych wersjach. Jedną wersję doręczyć nieletniemu, a drugą doręczyć rodzicom. Gdyby obie wersje wypowiedzenia dostarczyć dziecku z prośbą, aby jedną z nich przekazał ojcu i matce, to pracodawca dla celów skutecznego dostarczenia wypowiedzenia powinien poprosić nieletniego pracownika o pokwitowanie odbioru w imieniu rodziców. 
W takiej sytuacji wypowiedzenie będzie skuteczne.

Podstawa prawna:
LAG Schleswig-Holstein, Beschluss v. 20. 3. 2008, Az. 2 Ta 45/08

 

Praca a transmisja piłkarska w TV

Większość pracowników jest kibicami piłkarskimi i chętnie ogląda tak ważne imprezy sportowe, jak przykładowo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Czy aby można w pracy oglądać mecze swojej ulubionej drużyny ? 

Mundial w 2010 roku jest rozgrywany w RPA, więc wiele spotkań będzie rozgrywanych w porze godzin pracy. Aby móc oglądać, czy nawet śledzić w radiu lub w Internecie wynik spotkania, bezwzględnie potrzebna jest zgoda pracodawcy. W innym przypadku pracownik może usłyszeć od pracodawcy zarzut zaniedbywania lub nawet zaniechania obowiązków pracowniczych.

Uważać trzeba także na strój, w jakim przychodzi się do pracy. W Niemczech w wielu firmach obowiązuje tzw. Kleiderordnung, który określa, jak pracownicy mają być ubrani w pracy. Przyjście w koszulce reprezentacyjnej do pracy może także pociągnąć za sobą nieprzyjemne konsekwencje.

 

Krytyka pracownika przez pracodawcę

Wielu pracowników przyjeżdżających do pracy w Niemczech jest zdziwiona formami krytyki ze strony pracodawców. Czasami bywają one przykre i wręcz nieprzyjemne. Prawo jednak chroni w takiej sytuacji pracodawców.

Konkretny przykład:
W firmie spedycyjnej właściciel firmy wybrał się w podróż wraz ze swoim pracownikiem. Pracodawcy nie spodobał się sposób jazdy kierowcy. Odniósł się do niego krzykiem następującymi słowami:
„czy ty potrafisz w ogóle jeździć ?” oraz „nie nadajesz się do tej roboty !”. Po takiej reprymendzie kierowca rozchorował się i poszedł na zwolnienie. Po powrocie z chorobowego czekało na niego wypowiedzenie. Kierowca oddał sprawę do Sądu Pracy i oskarżył pracodawcę o mobbing.

Sąd Pracy odrzucił pozew kierowcy i uznał, że pracodawca ma prawo kierować do pracownika krytyczne uwagi. W tej sytuacji nie było żadnych obraźliwych wyzwisk, które mogłyby naruszyć godność pracownika.

Gdyby pracodawca wyzwiskami obraził pracownika, to wtedy ten mógłby wnieść proces o zniesławienie.

Podstawa prawna:
LAG Nürnberg, Urteil vom 5. 9. 2006, 6 Sa 537/03

 

Pracownik a zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji ma szerokie odzwierciedlenie w niemieckich przepisach. Nawet jeśli umowa o pracę nie zawiera klauzuli o zakazie konkurencji, to i tak zastosowanie mają przepisy ogólne, które chronią pracodawcę przed działaniami pracownika na jego niekorzyść.

Podczas trwania stosunku pracy pracownik nie może pracować na rzecz konkurenta swojego pracodawcy. W przypadku gdyby podjął się takiej działalności, to czeka go wypłata odszkodowania (Schadenersatz).

Zakaz podejmowania działań konkurencyjnych reguluje § 60 HGB.

 

 

Bezrobotny musi szukać pracy

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych muszą szukać zatrudnienia i to w zaangażowany sposób.

Kto mało poważnie stara się o nowe stanowisko pracy, ten musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Takie stanowisko zajął już dawno Bundessozialgericht (Federalny Sąd Socjalny).

Agentur für Arbeit szukając pracy wcale nie musi kierować się zainteresowaniem bezrobotnego. Gdyby bezrobotny stwierdził, że proponowane mu stanowisko nie jest zgodne z jego życzeniami, to urzędnicy mogą coś takiego zignorować i naciskać na bezrobotnego, aby poważnie ubiegał się o proponowaną mu pracę.

Gdy bezrobotny odmówi, to musi liczyć się z sankcją finansową w postaci tzw. Sperrzeit. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych będzie na pewien przejściowy czas wstrzymana. Taki środek zapobiegawczy ma zmobilizować bezrobotnych do skutecznego szukania pracy.

Podstawa prawna:

BSG, Urteil v. 5. 9. 2006 - Az. B 7 AL 14/05 R

 

 

Strona 7 z 7

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>