Dzieci

Kindergeld

 

do 219 EUR

na dziecko

miesięcznie

 

wypłata zasiłku

przez 25 lat

 


Niemiecki zasiłek rodzinny

na dzieci mieszkające w Polsce

otrzymują wszyscy.

Uprawnieni składają wniosek

i dostają należne pieniądze !


Kindergeld należy się niemal wszystkim pracownikom i przedsiębiorcom z Polski pracującym i działającym w Niemczech. Warunkiem koniecznym do uzyskania wypłaty świadczenia jest złożenie odpowiedniego wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego. Kindergeld otrzymają zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, ale nie jest on wypłacany uprawnionym z urzędu, dlatego trzeba zwrócić się pisemnie (stosując drogę urzędową) o jego przyznanie i wypłacenie. W tym celu należy przedłożyć instytucji zajmującej się wypłatą świadczenia dobrze wypełnioną dokumentację popartą odpowiednimi zaświadczeniami i potwierdzeniami, a wszystko to uzupełnić o właściwą podstawę prawną. Stosować należy się do aktualnie obowiązujących wewnętrznych przepisów niemieckich oraz do przepisów unijnych. Tylko dobrze sporządzony wniosek daje możliwość uzyskania wysokiego zasiłku. Aby uzyskać niemieckie świadczenie rodzinne na dzieci, to muszą być spełnione przez wnioskodawcę podstawowe przesłanki. Zasiłek rodzinny (Kindergeld) został przewidziany dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 lat, bądź dzieci starsze i pełnoletnie, które podejmują naukę. W przypadku dzieci pełnoletnich można w określonych ustawą przypadkach ubiegać się o świadczenie rodzinne, ale dzieci pełnoletnie muszą koniecznie kształcić się. Dzieci oprócz spełnienia obowiązku nauki nie mogą mieć także więcej niż 25 lat.

Więcej: Kindergeld

 

Kinderbetreuung

Koszty opieki nad dziećmi, które wystąpiły u rodziców w wyniku uczestniczenia w kursach rozwoju zawodowego, mogą być pokrywane przez Agentur für Arbeit. W takiej sytuacji Kinderbetreuung przysługuje na dzieci, które nie ukończyły piętnastu lat.
Do kosztów opieki należą:

  • opłaty za przedszkole oraz codzienną świetlicę
  • opłacenie opiekunki dla dziecka
  • dodatkowe wydatki związane z pozostawianiem dzieci pod opieką sąsiadów lub krewnych

Kwota zwracana przez Agentur für Arbeit to 130 Euro miesięcznie na każde dziecko, niezależnie od wysokości faktycznie ponoszonych kosztów.

Kinderzuschlag

Prawo do Kinderzuschlag przysługuje na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 lat, nie zmieniły także stanu cywilnego oraz nadal pozostają w gospodarstwie domowym oraz:

  • pobierany jest na te dzieci Kindergeld
  • miesięczny dochód rodziców mieści się w ustawowym minimum (900 Euro dla małżeństw, 600 Euro dla samotnie wychowujących)
  • łączny dochód oraz majątek nie przekraczają górnej granicy dochodu
  • poprzez wypłacenie Kinderzuschlag zostaje pokryte całkowite zapotrzebowanie dla rodziny

 

Więcej: Kinderzuschlag

 

Kinderbonus

6. marca 2009 weszła w życie ustawa  Konjunkturpaket II - Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (ustawa o zabezpieczeniu zatrudnienia i stabilności w Niemczech).

Zgodnie z tą ustawą na każde dziecko, na które w roku 2009 przynajmniej przez 1 miesiąc pobierało się Kindergeld, przysługiwał dodatkowy bonus w wysokości 100 Euro.

Kinderbonus uzupełnia stawkę Kindergeld i zostaje wypłacony w tych latach, w których nie następuje podwyżka zasiłku rodzinnego wraz z pierwszym miesiącem roku. Jeżeli jednak następuje podwyżka Kindergeld, to rodzicom nie wypłaca się już tego dodatkowego świadczenia o charakterze uzupełniającym.

Elterngeld

Rodzicom nowo-narodzonych dzieci przysługuje specjalne świadczenie w postaci pieniężnej o nazwie rodzicielskie (Elterngeld).

Wraz z dniem 01.01.2007 wprowadzono w Niemczech przepisy o zasiłku dla rodziców, zastępując nimi wcześniejsze Erziehungsgeld i ustalając nowe zasady wypłacania Elterngeld.

Przysługująca wysokość Elterngeld to 65% wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 300 Euro i nie więcej jak 1.800 Euro. Dla rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej Elterngeld może być w pewnych przypadkach nawet zwiększony powyżej kwoty 1.800 Euro.

Więcej: Elterngeld

 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>