Wynagrodzenie

Wynagrodzenie minimalne

Gwarantowany

poziom płac

dla wszystkich

pracowników

Wysokie zarobki czynią pracę w Niemczech atrakcyjną finansowo. Obowiązujące w Niemczech wynagrodzenie minimalne określa stawkę godzinową jaką na rękę musi zarobić pracownik. W ten sposób stawka minimalna gwarantuje każdemu pracownikowi pensję w danej branży na ściśle określonym poziomie. Stawkę wynagrodzenia minimalnego określa się w umowach taryfowych i jest ona wiążąca dla całej branży, tj. stawkę minimalną muszą zarobić pracownicy krajowi, zagraniczni, sezonowi, wypożyczani, oddelegowani, zrzeszeni w związkach zawodowych, niezrzeszeni nigdzie - po prostu wszyscy zatrudnieni.

Więcej: Wynagrodzenie minimalne

 

Ustalanie stawek wynagrodzenia minimalnego

Co kilkanaście miesięcy następuje renegocjowanie umowy taryfowej. Negocjacje trwają często wiele miesięcy i towarzyszy im gorąca debata, której przyglądają się media. Cały proces kończy się podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego na kolejny okres.

Na podstawie Art.9 Ust.3 GG prawo stanowienia warunków pracy poprzez strony zbiorowe układu pracy w Niemczech gwarantuje to, że koncepcja regulacji wynagrodzenia zależy od stron zbiorowego układu pracy. Mimo, iż nie ma ogólnego i ustalonego przez ustawę wynagrodzenia minimalnego, to poprzez zbiorowe układy pracy można je ustalać odpowiednio dla każdej branży.

Strony negocjujące wysokość stawek wynagrodzenia minimalnego mają pełną autonomię zagwarantowaną w niemieckiej konstytucji (par. 9 ust. 3 Grundgesetz) co do ustalenia kwot. Dlatego to od negocjujących zależy wysokość płacy minimalnej. Negocjatorami są przedstawiciele pracodawców i pracowników.

Branże

W Niemczech istnieje prawo regulujące minimalne wynagrodzenie dla każdego pracownika. Prawo to obowiązuje każdego, kto wykonuje pracę w Niemczech - niezależnie czy pracownik mieszka w kraju czy zagranicą.

Oto dziewięć branż, które podlegają pod owo prawo:

 • przemysł budowlany
 • sprzątanie budynków
 • usługi urzędów pocztowych
 • prace górnicze w kopalniach węgla kamiennego
 • gospodarka odpadami w połączeniu z czyszczeniem ulic oraz służbami zimowymi
 • usługi kształcenia i dokształcania na podstawie drugiej i trzeciej księgi prawa socjalnego
 • usługi związane z opieką nad osobami starszymi i chorymi

Podstawa prawna: Arbeitnehmer – Entsendegesetzes (AEntG)

 

Stawki wynagrodzenia minimalnego

Budownictwo

(bez dekarstwa i montażu rusztowań)

 • Pomocnik i pracownik wykwalifikowany:

wschodnie Niemcy: 9,75 €

od 1. stycznia 2012: 10,00 €,

od 1. stycznia 2013: 10,25 €

 • Pomocnik:

zachodnie Niemcy i Berlin: 11,00 €

od 1. stycznia 2012: 11,05 €

2013- bez zmian

 • Wykwalifikowany pracownik

Berlin: 12,85 €

od 1. stycznia 2012: 13,25 €

od 1. stycznia 2013: 13,55 €

 • Wykwalifikowany pracownik

zachodnie Niemcy: 13,00 €

od 1. stycznia 2012: 13,40 €

od 1. stycznia 2013: 13,70 €

Więcej: Stawki wynagrodzenia minimalnego

Stawki zachodnie, stawki wschodnie i stawki w Berlinie

Stawki wynagrodzenia minimalnego obowiązują w Niemczech od wielu lat. Kwoty wynagrodzenia regulowane przez prawo określają najniższą dopuszczalną stawkę jaką może otrzymać pracownik za godzinę pracy.

Wynagrodzenie minimalne obowiązuje na obszarze całego kraju, ale już stawki w większości branż ustala się osobno dla zachodniej części kraju, wschodniej części kraju i Berlina. Wynagrodzenia minimalne co kilkanaście miesięcy stale rosną w górę i na przestrzeni lat były dopasowywane do aktualnych warunków gospodarczych i ekonomicznych panujących w Niemczech.

Umowy taryfowe obejmują ok. 60% ogółu zatrudnionych w Niemczech.

 

Więcej: Stawki zachodnie, stawki wschodnie i stawki w Berlinie