Bezrobocie

Zakończenie pracy

 

67% wynagrodzenia

płatne przez rok

 

Zabezpieczenie finansowe

po zakończeniu pracy

gwarantuje życie

na wysokim poziomie !

 

 

Kończąc pracę w Niemczech warto zadbać o źródło utrzymania, które będzie pracownikowi gwarantowało pieniądze po ustaniu stosunku pracy. Dlatego w przypadku braku bieżących dochodów warto pozostać nadal zameldowanym w Niemczech, a nie wracać od razu bez środków do życia do Polski. Bogaty pakiet świadczeń socjalnych zapewnia egzystencję na odpowiednim finansowym poziomie. Pracownikowi posiadającemu przynajmniej jedno dziecko przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 67% dotychczasowego wynagrodzenia, a pracownikowi nieposiadającemu dzieci przysługuje 60% dotychczasowej pensji. Są to środki finansowe zapewniające życie na godziwym poziomie.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest przynależenie pracownika do niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego, a więc odprowadzanie obowiązkowych składek ubezpieczeniowych w Niemczech (Sozialversicherung in Deutschland). W Niemczech płaci się 4 rodzaje składek ubezpieczenia społecznego: Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne), Pflegeversicherung (ubezpieczenie pielęgnacyjne), Rentenversicherung (ubezpieczenie emerytalne) oraz Arbeitslosenversicherung (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia). Z tej ostatniej składki finansuje się wypłatę zasiłku dla bezrobotnego.

 

Więcej: Zakończenie pracy

 

Prawo do zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tej osobie, która licząc od dnia zgłoszenia faktu bycia bezrobotnym płaciła składki socjalne przez 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach.
Osoba taka musiałaby zatem przez 12 miesięcy pracować, ewentualnie pobierać Krankengeld (chorobowe).

Więcej: Prawo do zasiłku

 

Wysokość i okres

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od 2 czynników:

  • wysokości zarobku w ostatnich trzech miesiącach przed utratą pracy
  • dzieci na utrzymaniu

 

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje się :

po 12 miesiącach pracy przez okres 6 miesięcy

po 16 miesiącach pracy przez okres 8 miesięcy

po 20 miesiącach pracy przez okres 10 miesięcy

po 24 miesiącach pracy przez okres 12 miesięcy

W zależności od wieku oraz długości okresu składkowego ustala się prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Okres składkowy, który bierze się pod uwagę w ustaleniu ram czasowych dotyczy aż 5 ostatnich lat.

 

Zasiłek w Polsce

Niemiecki zasiłek dla bezrobotnych można na 3 miesiące przenieść z Niemiec do innego kraju Unii Europejskiej, w tym do Polski.
Aby przenieść wypłatę świadczenia z Niemiec do Polski należy zgłosić zamiar wyjazdu do Polski do Agentur für Arbeit w Niemczech. Urząd ten wydaje formularz E303.
Z wydanym w Niemczech formularzem należy udać się w Polsce do Urzędu Pracy.
Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nastąpi w polskiej walucie, ale w tej samej kwocie co w Niemczech (przeliczając na EUR).

 

Bezrobotne a zarobek

Bezrobotny w Niemczech ma prawo do pracy w ograniczonej liczbie godzin.
Dopuszczalne jest pobierać zasiłek dla bezrobotnych i w tym samym czasie pracować do 15 godzin tygodniowo. W przypadku pracowania powyżej tego tygodniowego limitu traci się automatycznie prawo do pobierania Arbeitslosengeld. 

Więcej: Bezrobotne a zarobek

 

Strona 1 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>