Samozatrudnienie

Gwarancja lukratywnych zleceń i bardzo wysokich zarobków

PÓŁ MILIONA

wolnych miejsc pracy

 

Doskonała koniunktura gospodarcza w Niemczech gwarantuje wysoko dotowane zlecenia. Wzrost gospodarczy jest tak duży, że nieobsadzonych pozostaje 500.000 stanowisk pracy. Miejsca te mogą zapełnić dobrze wykwalifikowani pracownicy z Polski i finansowo świetnie na tym zarobić ! Wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć się zleceń na zasadzie samozatrudnienia. Bardzo prosta i bezpieczna forma, mało formalności, a zarobek na czysto dużo większy.

Dzięki samozatrudnieniu

od 500 EUR więcej

każdego miesiąca !

 

Rozwiązanie jakiego dotąd nie było.

Więcej: Gwarancja lukratywnych zleceń i bardzo wysokich zarobków

 

Czym jest samozatrudnienie ?

Każdy Polak jako obywatel Unii Europejskiej ma prawo do zarejestrowania, otwarcia i prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej na zasadzie jednoosobowej firmy (Einzelunternehmen).

Zgłoszenie działalności gospodarczej następuje w urzędzie ds. działalności gospodarczej. Dokumentem, jaki trzeba ze sobą zabrać, jest dowód osobisty lub paszport. Wydanie zaświadczenia o wpisie przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej (Gewerbeschein) następuje zazwyczaj od ręki i przedsiębiorca wychodzi z urzędu z dokumentem w dłoni. Opłata manipulacyjna (Bearbeitungsgebühr) waha się w przedziale od 15 Euro do 65 Euro w zależności od miasta i gminy.

Do założenia jednoosobowej firmy w Niemczech nie potrzeba żadnego kapitału startowego co powoduje, że taką formę przedsiębiorstwa może założyć niemal każdy, nawet nie mając dużo pieniędzy. W zamyśle niemieckiego ustawodawcy było bowiem stworzenie łatwej i przystępnej formy zarabiania pieniędzy bez zbędnej biurokracji. Dzięki temu ta forma działalności gospodarczej jest bardzo popularna w Niemczech i wiele osób z niej korzysta. Jest to także idealne rozwiązanie dla pracowników z Polski, którzy chcą działać legalnie, ekonomicznie i z większą korzyścią finansową dla siebie.

Jest to niezwykle atrakcyjna finansowo i podatkowo forma zarabiania pieniędzy. Wypracowany przez 1-osobową firmę zysk z działalności jest automatycznie zyskiem właściciela tej firmy.

Więcej: Czym jest samozatrudnienie ?

 

Otwarcie firmy

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otwierać działalność gospodarczą w Niemczech.

Wprawdzie pewne branże i zawody wymagają specjalnych kwalifikacji, ale samo otwarcie firmy nie jest żadną przeszkodą. Nie ma w tym przypadku różnicy, czy ktoś posiada niemieckie obywatelstwo, czy też go nie posiada. Wystarczy mieć obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, aby zarejestrować firmę w Niemczech. Procedura otwarcia jest bardzo prosta i w ciągu kilku minut dokonuje się wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Petent wychodzi z Wydziału Ewidencji Gospodarczej z gotowym zaświadczeniem potwierdzającym otwarcie działalności, które nazywa się Gewerbeschein. Koszty otwarcia jednoosobowej firmy w Niemczech są niewielkie. Płaci się niewielką opłatę za rejestrację i otwiera bieżące konto w banku (Girokonto). Koszty firmy na samym starcie są zatem niewielkie.

Więcej: Otwarcie firmy

 

Dofinansowanie

Bezrobotni pragnący rozpocząć własną działalność gospodarczą otrzymują pomoc finansową od państwa niemieckiego- Gründungszuschuss.
Pomoc finansowa przy otwarciu firmy przysługuje osobom, które w momencie zakładania działalności gospodarczej mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych jeszcze przez co najmniej 90 dni oraz dowiodą swojej wiedzy i kompetencji do wykonywania samodzielnej pracy.
Wypłata podzielona jest na dwa etapy. Przez dziewięć miesięcy wypłacany jest dodatek w wysokości odpowiadającej wcześniejszemu zasiłkowi dla bezrobotnych. Jego celem jest zabezpieczenie kosztów utrzymania. Do tego dochodzi 300 euro miesięcznie na zabezpieczenie socjalne. Przez kolejne sześć miesięcy nadal można otrzymywać 300 euro na miesiąc, ale po udowodnieniu, że faktycznie prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Pomysł na firmę

Samozatrudnienie można rozpocząć samemu w pojedynkę lub w grupie osób. W przypadku 1 osoby zakłada się jednoosobową firmę, natomiast w przypadku kilku osób zakłada się GbR, czyli spółkę cywilną. W przypadku spółki cywilnej wspólnicy działają pod wspólną nazwą, natomiast ze zobowiązań finansowych rozliczają się indywidualnie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla brygady fachowców, którzy stanowiąc grupę oferują różne usługi świadczące o kompleksowości firmy.

Duże szanse powodzenia fachowcy z Polski mają w branży budowlanej i branżach pokrewnych do budowlanki, pracach montażowych, konstrukcyjnych, inżynieryjnych, opiece, medycynie i usługach IT.

Więcej: Pomysł na firmę