Płace minimalne

Wychodząc naprzeciw problemom polskich firm związanych z ustawowym wynagradzaniem zatrudnianych w Niemczech pracowników, oferujemy Państwu usługi związane z dobieraniem odpowiednich stawek płacowych do właściwych branż i zawodów. Dzięki naszym profesjonalnym opracowaniom będziecie Państwo mogli w bezpieczny i legalny sposób wynagradzać swoich pracowników według niemieckich przepisów o zapewnieniu płacy minimalnej.

W ramach ustalania stawki płacy minimalnej oferujemy:

wyszukiwanie stawek płacy minimalnej dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa (od pracowników niewykwalifikowanych, przez fachowców i personel wykwalifikowany, a a kończąc na szczeblu kierowniczym)

dobieranie stawek płacowych dla określonych branż

dobieranie stawek płacowych dla określonych zawodów

dobieranie stawek płacowych dla osób zajmujących określone funkcje w przedsiębiorstwie

Chcecie Państwo uzyskać wiążącą informację o obowiązujących Wasze przedsiębiorstwo stawkach wynagrodzenia minimalnego w Niemczech? Zadzwońcie już teraz po stosowną ofertę!