Zasiłek dla bezrobotnych a zarobek

Osoba bezrobotna w Niemczech ma prawo do pracy w ograniczonej liczbie godzin. Dopuszczalne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i w tym samym czasie wykonywanie pracy w wymiarze do 15 godzin tygodniowo. W przypadku pracy powyżej tego tygodniowego limitu traci się automatycznie prawo do pobierania Arbeitslosengeld.

Kwota zarobku do 165 Euro nie powoduje żadnych zmian w kwocie i formie wypłaty pieniędzy z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Gdy jednak kwota ta zostałaby przekroczona, to wtedy zarobek zmniejsza zasiłek. Niezależnie od tego, czy praca będzie wynagradzana kwotą poniżej 165 Euro lub też powyżej, to i tak zawsze obowiązuje bezrobotnego zgłoszenie faktu podjęcia zatrudnienia w Urzędzie Pracy, w którym jest zarejestrowany.