Usługi

Od blisko 25 lat pomagamy dziesiątkom tysięcy Polaków w działalności zarobkowej i zawodowej w Niemczech zachowując najwyższe niemieckie standardy. Wspieramy naszym bardzo bogatym doświadczeniem polskie agencje pracy wypożyczające personel pracowniczy niemieckim przedsiębiorstwom, tworzymy bezpieczne i komercyjne modele delegowania polskich pracowników do pracy w Niemczech, pomagamy w uzyskiwaniu niemieckich uprawnień zawodowych, szkolimy firmy w celu sprawnego działania w Niemczech, uzyskujemy pakiety świadczeń socjalnych i rodzinnych dla zatrudnionych w Niemczech oraz wspieramy działalność gospodarczą prowadzoną na rynku niemieckim. Naszą misją jest wprowadzanie polskich firm na niemiecki rynek pracy i usług związanych z leasingiem pracowniczym i pośrednictwem pracy, podnoszenie konkurencyjności polskich firm i pracodawców na rynku niemieckim, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Niemczech, a także pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł socjalnych.

USŁUGI DLA FIRM

PRYWATNE POŚREDNICTWO PRACY

REJESTRACJA AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY (Leihfirma)

ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY (Arbeitnehmerüberlassung)

UMOWY NA WYPOŻYCZANIE PRACOWNIKÓW

UMOWY POMIĘDZY PRACODAWCAMI A WYPOŻYCZANYMI PRACOWNIKAMI

ROCZNE I OKRESOWE SPRAWOZDANIA

SUPPORT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

WYPRACOWANIE BEZPIECZNEGO MODELU DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC

DOSTOSOWANIE POLSKICH FIRM DO NIEMIECKICH REALIÓW GOSPODARCZYCH

DOSTOSOWYWANIE POLSKICH FIRM DO NIEMIECKICH WYMOGÓW PRAWNYCH

WSPARCIE WEJŚCIA POLSKICH FIRM NA RYNEK NIEMIECKI

SZKOLENIA I KONSULTACJE DLA FIRM 

WDRAŻANIE OPTYMALNEGO MODELU DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW DO NIEMIEC

ZORGANIZOWANIE PRAWIDŁOWEGO PROCESU WYPOŻYCZANIA PRACOWNIKÓW

SZKOLENIA DLA ZARZĄDU I PERSONELU ADMINISTRACYJNEGO FIRMY

KONSULTACJE W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW PRACODAWCÓW

PŁACE MINIMALNE I WYNAGRODZENIA

WYSZUKIWANIE STAWEK WYNAGRADZANIA MINIMALNEGO

DOBIERANIE STAWEK PŁACOWYCH DLA OKREŚLONYCH BRANŻ

DOBIERANIE STAWEK PŁACOWYCH DLA OKREŚLONYCH ZAWODÓW I FUNKCJI

POMOC W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REJESTRACJA FIRM WE WSZYSTKICH FORMACH PRAWNYCH

ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE

ROZLICZENIA ROCZNE I OKRESOWE

USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

UZNANIE POLSKICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W NIEMCZECH

PRZEPISYWANIE POLSKICH DYPLOMÓW

PRZEPISYWANIE POLSKICH ŚWIADECTW

UZNANIE POLSKICH UPRAWNIEŃ W NIEMCZECH

UZNANIE POLSKICH TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I NAUKOWYCH W NIEMCZECH

OBSŁUGA SAMOZATRUDNIENIA

REJESTRACJA GEWERBE

UPROSZCZENIE PROWADZENIA GEWERBE

ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE DLA MAŁEJ GEWERBE

ROZLICZENIA ROCZNE I OKRESOWE GEWERBE

ZASIŁKI NA DZIECI

KINDERGELD (zasiłek rodzinny)

ELTERNGELD (zasiłek rodzicielski)

LANDESERZIEHUNGSGELD (zasiłek wychowawczy)

KINDERZUSCHLAG (dodatek na dzieci)

FAMILIENBEIHILFE (zapomoga rodzinna w Austrii)

ZASIŁKI EMERYTALNE I SOCJALNE

EMERYTURY

RENTY

ODSZKODOWANIA ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

ULAK

BUAK

PODANIA O PRACĘ I LISTY MOTYWACYJNE

PISANIE PODAŃ O PRACĘ WG STANDARDÓW NIEMIECKICH

PISANIE LISTÓW MOTYWACYJNYCH DO NIEMIECKICH PRACODAWCÓW

 

 

Więcej informacji na stronie www.kanzlei.pl