Ustalanie stawek wynagrodzenia minimalnego

Co kilkanaście miesięcy następuje renegocjowanie umowy taryfowej. Negocjacje trwają często wiele miesięcy i towarzyszy im gorąca debata, której przyglądają się media. Cały proces kończy się podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego na kolejny okres.

Na podstawie Art.9 Ust.3 GG prawo stanowienia warunków pracy poprzez strony zbiorowe układu pracy w Niemczech gwarantuje to, że koncepcja regulacji wynagrodzenia zależy od stron zbiorowego układu pracy. Mimo, iż nie ma ogólnego i ustalonego przez ustawę wynagrodzenia minimalnego, to poprzez zbiorowe układy pracy można je ustalać odpowiednio dla każdej branży.

Strony negocjujące wysokość stawek wynagrodzenia minimalnego mają pełną autonomię zagwarantowaną w niemieckiej konstytucji (par. 9 ust. 3 Grundgesetz) co do ustalenia kwot. Dlatego to od negocjujących zależy wysokość płacy minimalnej. Negocjatorami są przedstawiciele pracodawców i pracowników.