Wysokość Kindergeld

Niemiecki Kindergeld ze względu na wypłacane stawki finansowe jest jednym z najwyższych zasiłków rodzinnych na świecie. W mało którym kraju są wypłacane rodzicom tak duże pieniądze, jak właśnie w Niemczech.

Odkładając pieniądze otrzymywane na dzieci, można zebrać ogromną sumę wynoszącą w zależności od liczby posiadanych dzieci od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy Euro.

Od urodzenia do zakończenia studiów dziecka jego rodzice otrzymają na nie co najmniej 61.200 Euro. Jest to kwota pieniędzy, która zapewni dobry start dziecka w dorosłe życie.
W lipcu 2019 podwyższono kwotę miesięczną zasiłku na dzieci i jeżeli nic się nie zmieni ma ona zostać podniesiona ponownie w 2021 roku. Już teraz kwota miesięczna na jedno dziecko wynosi 204 Euro. To o 10 Euro więcej niż w ubiegłych latach. W 2021 zasiłek ma powiekszyć się o 15 Euro.

Aby otrzymać  należne Państwu pieniądze wystarczy złożyć wniosek!

 

Miesięcznie kwota Kindergeld od lipca 2019 wynosi:

na jedno dziecko 204 Euro

na dwójkę dzieci 408 Euro

na trójkę dzieci 618 Euro

na każde następne dziecko +235 Euro

 

Rocznie kwota Kindergeld wynosi:

na jedno dziecko 2.448 Euro

na dwójkę dzieci 4.896Euro

na trójkę dzieci 7.416 Euro

na każde następne dziecko +2.820 Euro

 

W ciągu 18 lat Kindergeld wyniesie:

na jedno dziecko 44.064 Euro

na dwójkę dzieci 88.128 Euro

na trójkę dzieci 133.488 Euro

na każde następne dziecko +50.760 Euro

 

W ciągu 25 lat Kindergeld wyniesie:

na jedno dziecko 61.200 Euro

na dwójkę dzieci 122.400 Euro

na trójkę dzieci 185.400 Euro

na każde następne dziecko +70.500 Euro

 

Podwyżka niemieckiego zasiłku rodzinnego następuje z urzędu i nie trzeba składać nowego wniosku o przyznanie wyższego Kindergeld. Warto jednak pamiętać, że niemieckie Kasy Rodzinne będą sprawdzały beneficjentów świadczenia.