Zasiłek w Polsce

Niemiecki zasiłek dla bezrobotnych można na 3 miesiące przenieść z Niemiec do innego kraju Unii Europejskiej, w tym do Polski. Aby przenieść wypłatę świadczenia z Niemiec do Polski należy zgłosić zamiar wyjazdu do Polski do Agentur für Arbeit w Niemczech. Urząd ten wydaje formularz U2 (dawniej E303). Z wydanym w Niemczech formularzem należy udać się w Polsce do Urzędu Pracy. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nastąpi w polskiej walucie, ale w tej samej kwocie co w Niemczech (przeliczając na EUR).