Prawo pracy

Niemieckie prawo pracy jest bardzo złożoną materią. Jego cechą charakterystyczną jest to, że nie jest skodyfikowane w jednym kodeksie, np. kodeksie pracy. Niemieckie prawo pracy to zbiór wielu kodeksów.

Oto wykaz najważniejszych ustaw, które regulują w Niemczech prawo pracy:

 • Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (GG) – w szczególności: Art. 9 ustęp 3
 • kodeks cywilny (BGB) – w szczególności §§ 611 ff. BGB
 • ustawa o oddelegowaniu pracowników (AEntG)
 • ustawa o ochronie okresów wypowiedzenia (KSchG)
 • ustawa o umowach taryfowych (TVG)
 • ustawa o prawie do współdecydowania (udział pracowników w radzie nadzorczej)
 • ustawa o pracy w niepełnym wymiarze godzin przez osoby starsze (AltTZG)
 • ustawa o pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz na czas określony (TzBfG)
 • ustawa o ciągłości wypłaty zarobków (EntgFG)
 • krajowa ustawa o urlopach (BUrlG)
 • ustawa o czasie pracy (ArbZG)
 • ustawa o wypożyczeniu pracowników (AÜG)
 • ustawa o ochronie matek podczas wykonywania pracy (MuSchG)
 • ustawa o dotycząca potwierdzenie obowiązujących warunków pracy (NachwG)
 • ustawa o ochronie miejsc pracy (ArbPlSchG)
 • ustawa o ochronie pracy młodocianych (JArbSchG)
 • ustawa o kształceniu zawodowym (BBiG)
 • ustawa o ochronie pracy (ArbSchG)
 • ustawa służąca zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscach pracy (ArbStättV)
 • dziewiąta księga prawa socjalnego (SGB IX)
 • ogólna ustawa o równouprawnieniu (AGG)