Stawki zachodnie, stawki wschodnie i stawki w Berlinie

Stawki wynagrodzenia minimalnego obowiązują w Niemczech od wielu lat. Kwoty wynagrodzenia regulowane przez prawo określają najniższą dopuszczalną stawkę jaką może otrzymać pracownik za godzinę pracy na terytorium kraju. Wynagrodzenie minimalne obowiązuje na obszarze całych Niemiec, ale już stawki w większości branż ustala się osobno dla zachodniej części kraju, wschodniej części kraju i Berlina. Wynagrodzenia minimalne co kilkanaście miesięcy stale rosną w górę i na przestrzeni lat były dopasowywane do aktualnych warunków gospodarczych oraz ekonomicznych panujących w Niemczech.