Kindergeld dla każdego

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld otrzyma dzięki nam każdy pracownik i przedsiębiorca pracujący lub działający w Niemczech.

Pracownikiem, który otrzyma Kindergeld jest zarówno osoba zatrudniona w Polsce i oddelegowana przez pracodawcę do Niemiec, jak również osoba zatrudniona bezpośrednio w Niemczech. Podobnie ma się rzecz z przedsiębiorcami. Kindergeld otrzyma osoba prowadząca w Polsce jednoosobową firmę, która świadczy usługi w Niemczech, a także Kindergeld otrzyma osoba prowadząca w Niemczech Gewerbe (niemiecka działalność gospodarcza). Kindergeld otrzymają wszyscy posiadający w DE nieograniczony obowiązek podatkowy.

Kindergeld jest wypłacany dla :

polskich pracowników oddelegowanych do Niemiec

polskich firm działających w Niemczech

właścicieli niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe

rodziców ubezpieczonych w Polsce a pracujących w Niemczech

pracowników zatrudnionych na niemieckich warunkach

pracowników zatrudnionych na polskich warunkach w Niemczech

 

Każdy z uprawnionych otrzyma Kindergeld!

Warunkiem otrzymania niemieckiego zasiłku rodzinnego jest posiadanie na terenie Unii Europejskiej dzieci do lat 18 lub dzieci uczących się do lat 25 oraz przynajmniej pół roku pracy w Niemczech (183 dni).

Dzieci, na które otrzymuje się Kindergeld, mogą mieszkać i przebywać na stałe w Polsce i nie muszą być zameldowane w Niemczech. Dzieci mogą być własne, jak również przysposobione. Kindergeld zostanie wypłacony także na dzieci już pracujące i zarabiające na siebie, a zarabiać mogą one bez ograniczeń, gdyż wysokość zarobku dziecka nie ma wpływu ani na samo otrzymanie Kindergeld, ani też na wysokość wypłacanego Kindergeld. Co więcej, na dzieci pełnoletnie nieuczące się i niestudiujące można w pewnych przypadkach również otrzymać niemiecki zasiłek rodzinny. Dlatego każda osoba posiadająca dzieci do lat 25 powinna niezwłocznie zacząć starania o przyznanie Kindergeld.

Kindergeld wypłacany jest także wstecz!

O wypłatę Kindergeld można starać się do pół roku wstecz. Osobie wnioskującej zostaną wypłacone pieniądze z tytułu zasiłku rodzinnego za ostatnie 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o Kindergeld.

Kto pracuje lub działa w Niemczech, a do tej pory nie pobierał jeszcze Kindergeld, ten powinien natychmiast zgłosić się do nas po wypłatę świadczenia rodzinnego!