Pakiet świadczeń

Rodzicom zarobkującym w Niemczech przysługuje wiele świadczeń pieniężnych na dzieci o charakterze socjalnym, o których wypłacenie warto złożyć wniosek.

 

Świadczenia socjalne na dzieci w Niemczech:

Kindergeld – zasiłek rodzinny
Kinderzuschlag – dodatek na dzieci
Baukindergeld – budowlany zasiłek
Elterngeld – rodzicielskie
Familiengeld – dodatkowe świadczenie rodzicielskie
Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński
Landeserziehungsgeld – zasiłek wychowawczy

Miesięczna kwota świadczenia wypłacana na 1 dziecko:

Kindergeld od 204 Euro do 235 Euro
Kinderzuschlag od 185 Euro
Baukindergeld – od 12000 Euro
Elterngeld od 300 Euro do 1800 Euro
Familiengeld – od 250 Euro
Mutterschaftsgeld do 390 Euro
Landeserziehungsgeld od 150 Euro do 300 Euro