Emerytury dla osób niepełnosprawnych

Prawo do emerytury dla osób z ciężkim upośledzeniem mają te osoby ubezpieczone, które ukończyły 65 rok życia, a stopień niepełnosprawności w momencie przyznania renty wynosił co najmniej 50%. Musi zostać spełniony także warunek 35 lat oczekiwania na emeryturę.

Wcześniejsze korzystanie ze świadczeń emerytalnych jest w tym przypadku możliwe po ukończeniu 62 roku życia. Osoby ubezpieczone, które urodziły się przed 1 stycznia 1952 mogą nadal pobierać świadczenia od 63 roku życia oraz w określonych przypadkach przejść już od 60 roku życia na wcześniejszą emeryturę.