Uprawnienia zawodowe

Polacy, którzy zdobyli w polskich szkołach zawód, mogą ubiegać się o uznanie go w Niemczech. Głównym celem przepisania dyplomu jest osiągnięcie wyższych zarobków.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przepisaniu Państwa dyplomu, świadectwa, uprawnień zawodowych i tytułu zawodowego bądź naukowego na jego odpowiednik niemiecki.

 

Nasze usługi związane z uprawnieniami zawodowymi obejmują:

przepisywanie polskich dyplomów na niemieckie

przepisywanie polskich świadectw na niemieckie

uznanie polskich uprawnień w Niemczech

uznanie polskich tytułów zawodowych i naukowych w Niemczech

 

Aby przepisać polski dyplom na niemiecki nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów, tj.:

nie trzeba mieszkać lub być zameldowanym w Niemczech

nie trzeba pracować w Niemczech

nie trzeba znać języka niemieckiego

nie trzeba zdawać dodatkowego egzaminu

Jedyny wymóg to posiadanie polskiego dyplomu!

 

Co daje niemiecki dyplom?

wyższe zarobki

uznanie i szacunek w środowisku zawodowym

możliwość znalezienia lepszej pracy na lepszych warunkach

możliwość dodatkowego zatrudnienia na kilku etatach

 

Dlaczego warto przepisać dyplom?

Przepisując polski dyplom na niemiecki otwiera się furtka do lepszych zarobków w Niemczech. Posiadacz niemieckiego dyplomu otrzymuje średnio za godzinę pracy od kilku do kilkunastu Euro więcej, niż posiadacz adekwatnego polskiego dyplomu. Wszystko przez to, że niemieccy pracodawcy i zleceniodawcy ufają przede wszystkim dokumentom wydanym przez niemieckie urzędy i za godzinę pracy płacą Polakom z niemieckim dyplomem tyle samo co rodowitym Niemcom. Wiele przykładów z życia dowodzi, że polscy pracownicy budowlani legitymujący się tylko polskimi papierami potwierdzającymi zdobycie zawodu w Polsce otrzymywali za godzinę pracy od 10 Euro do 12 Euro, natomiast po zdobyciu niemieckich uprawnień zarabiali za tę samą pracę od 18 Euro do 20 Euro na godzinę. Wyższe zarobki stały się możliwe, gdyż niemieccy pracodawcy o wiele wyżej cenią niemiecki papier nad polski.

 

Jak zdobyć niemiecki dyplom?

Nie trzeba znać języka niemieckiego, nie trzeba ani mieszkać ani pracować w Niemczech, nie trzeba zdawać żadnego egzaminu. Jedyny wymóg to posiadanie polskiego dyplomu (np. dyplom mistrza, czeladnika, magistra, inżyniera, itd.). Oznacza to, że każdy Polak kończący w Polsce szkołą dającą zawód, może otrzymać niemiecki dyplom. Zatem kilkanaście milionów czynnych zawodowo Polaków powinno ruszyć szturmem do niemieckich urzędów celem otrzymania niemieckiego dyplomu. A nuż może się taki dyplom przydać. A przyda się na pewno, gdyż pozwoli zarobić większe pieniądze w zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

 

Co przemawia za uznaniem polskiego dyplomu w Niemczech?

Istnieje wiele powodów, dla których warto ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Najważniejsze z nich to:

 • wyższa stawka godzinowa
 • wynagrodzenie takie same jak dla Niemca (nie minimalna stawka, ale stawka zgodna z tabelą wg wyuczonego zawodu)
 • traktowanie przez pracodawcę jak gdyby skończyło się szkołę w Niemczech (polski dyplom uznany w Niemczech ma taką samą wartość jak ten wydany po ukończeniu niemieckiej szkoły)
 • chwalenie się niemieckimi uprawnieniami w CV zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy zarówno w Niemczech, jak i w Polsce
 • możliwość dodatkowego zatrudnienia na kilku etatach: posługując się dyplomem mistrza budowlanego można pracować np. w 4 firmach na 1/4 etatu, lub w 2 na 1/2 etatu i zajmować się wyłącznie odbiorem budowy; zaś polska firma posiadająca pracownika z takim tytułem może wybudować dom do końca, bez skorzystania z dodatkowych usług osoby z uprawnieniem, gdyż dana budowa zostanie odebrana przez swojego pracownika-mistrza;  po to zatrudnia się osobę z niemieckim dyplomem mistrza budowlanego, aby firmy te nabyły uprawnienia do wykonywania w Niemczech prac budowlanych!
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych
 • spełnienie planów zawodowych
 • stabilizacja finansowa
 • podniesienie poziomu życia
 • uznanie
 • prestiż (zawody oparte na pracy fizycznej i kojarzone z przedsiębiorczością takie jak np. murarz, tokarz, malarz cieszą się coraz większym prestiżem i poważaniem)

 

Wielu Polaków, którzy nigdy nie nosili się z zamiarem podjęcia pracy w Niemczech, uzyskuje niemieckie dyplomy tylko dlatego, żeby ubiegać się u swojego polskiego pracodawcy o wyższe zarobki. Jako argument służy niemiecki dyplom. Istnieje także spora grupa polskich pracodawców, która wręcz szuka osób mających niemiecki dyplom, aby w ten sposób nabyć dla firmy uprawnienia pozwalające bez przeszkód prawnych działać w Niemczech. Szczególnie pożądani przez pracodawców są posiadacze tytułów mistrzowskich uznanych w Niemczech, a także absolwenci studiów wyższych, ale nawet niemiecki dyplom czeladnika jest na rynku pracy w cenie.

 

Jak wyglada procedura zdobycia niemieckich uprawnień?

Dla różnych zawodów mogą istnieć zróżnicowane procedury zdobycia niemieckiego dyplomu, dlatego usługę uzyskania uprawnień warto oddać w ręce specjalisty, który jest biegły w niemieckim prawie – a takich specjalistów znajdziecie Państwo u nas.

W poszczególnych niemieckich Landach może istnieć inne prawo dotyczące wykonywania zawodów, stąd samemu może być trudno złożyć stosowny wniosek zakończony sukcesem w postaci otrzymania niemieckiego dyplomu. Także z tego powodu sprawę uznania dyplomu w Niemczech oddajcie Państwo w nasze ręce.

Warto pamiętać, że dostęp do niektórych zawodów w Niemczech jest regulowany. Tak jest np. w przypadku doradców podatkowych i adwokatów. Przedstawiciele tych zawodów posiadający polski dyplom muszą zdać w Niemczech państwowy egzamin uprawniający do wykonywania w Niemczech zawodu. Ale z kolei przedstawiciele zawodów budowlanych, inżynierowie, chemicy, a nawet lekarze (po aprobacji) mogą bez większych przeszkód swobodnie wykonywać swój zawód w Niemczech, jeśli tylko potwierdzą swój dyplom.

Chcecie Państwo uznać swój polski dyplom w Niemczech i nabyć niemieckie uprawnienia  do wykonywania zawodu? Zadzwońcie już teraz po stosowną ofertę!