Regulacja prawna

Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego (2012 – 2029)

Ustawa o dostosowaniu standardowego wieku emerytalnego do rozwoju demograficznego i wzmocnienia podstaw finansowania ustawowego ubezpieczenia rentowo-emerytalnego (inaczej ustawa o dostosowaniu do wieku emerytalnego) przewiduje stopniowe zwiększenie standardowej granicy wieku emerytalnego z 65 roku na 67 rok życia. Reforma ta została zapoczątkowana w roku 2012 i pociągnęła za sobą zmiany w wieku emerytalnym. Cały proces zakończy się 2031 roku.

Nabycie prawa do świadczenia emerytalnego

Prawo do emerytury przysługuje tylko samemu ubezpieczonemu. Kluczowym warunkiem jest osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego. W zależności od rodzaju emerytury powinny być spełnione kolejne wymogi. Ubezpieczeni mogą wykorzystywać emeryturę w całości (pełna emerytura) lub też częściowo w wysokości jednej trzeciej, połowy lub dwóch trzecich pełnej emerytury.