Niewykorzystany urlop

W przypadku zakończenia stosunku pracy można uzyskać finansową rekompensatę za niewykorzystany urlop. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wypłatę zaległego urlopu. Od 2001 roku pracownicy branży budowlanej mogą ubiegać się o wypłacenie zaległego urlopu z Kasy Urlopowej Branży Budowlanej.

Zadaniem Kasy Urlopowej jest zabezpieczenie pieniędzy od pracodawców w branży budowlanej, które to są przeznaczane na wypłacenie zaległego urlopu. Firmy budowlane rejestrują pracowników do w/w Kasy i wpłacają do niej co miesiąc pieniądze na urlop (Urlaubsgeld). Jeżeli pracownik wykorzysta swój cały urlop, to pracodawca otrzymuje zwrot pieniędzy, gdyż wcześniej wypłacił pracownikowi wynagrodzenie urlopowe. Jeżeli pracownik w trakcie roku zakończy pracę i nie zdążył wybrać całego urlopu, to wtedy Kasa wypłaca pracownikowi zaległy urlop.

Jeżeli zagraniczna firma budowlana (np. polska) działa na niemieckim rynku budowlanym, to też jest zobowiązana do odprowadzenia składek urlopowych do Kasy Urlopowej za swoich pracowników.

Aby uzyskać pieniądze za zaległy urlop, należy złożyć w terminie stosowny wniosek.