Pieniądze za niewykorzystany urlop

ZWROT PIENIĘDZY za niewykorzystany urlop

Kasa Urlopowa zwraca pracownikowi ekwiwalent pieniężny

Gdy pracownik budowlany nie wykorzysta w pełni przysługującego mu urlopu (najczęściej 24 dni urlopowe), to wtedy powinien otrzymać za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny, co zrekompensuje mu brak wolnych dni w okresie pracy w Niemczech. Są to pieniądze należne pracownikowi, które w trakcie trwania stosunku pracy są zabezpieczone przez specjalnie powołaną do tego instytucję. Pracodawca odprowadza każdego miesiąca pieniądze na poczet zabezpieczenia urlopu pracowniczego. Kwota odprowadzonych przez pracodawcę pieniędzy podlega zwrotowi.

Firmy budowlane działające na terenie Niemiec są zobowiązane każdego miesiąca odprowadzać za zatrudnionych u siebie pracowników budowlanych pieniądze za niewykorzystany urlop w postaci specjalnej składki, którą trzeba wpłacić na konto należące do Kasy Urlopowo-Wyrównawczej. Obowiązek ten dotyczy także polskich firm działających w Niemczech.

Aby otrzymać pieniądze z Kasy Urlopowej z tytułu zaległego urlopu, należy złożyć stosowny wniosek.